Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | gen | geo
generalizační operátor
Generální konference pro váhy a míry
geocentrická šířka
geocentrické souřadnice
geodatabáze
geodet
geodetická astronomie
geodetická čára
geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby
geodetická délka, elipsoidická délka,zeměpisná délka (λ)
geodetická dokumentace
geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
geodetická družice
geodetická kartografie
geodetická mikrosíť
geodetická observatoř
geodetická šířka, elipsoidická šířka (φ)
geodetická výška, elipsoidická výška (h)
geodetické datum
geodetické mapování
geodetické měření
geodetické měření pro dokumentaci skutečného provedení stavby
geodetické metody
geodetické podklady pro projektování staveb
geodetické práce
geodetické práce v terénu
geodetické připojení
geodetické souřadnice
geodetické údaje
geodetické základy
Geodetický a kartografický obzor (GaKO)
geodetický azimut, elipsoidický azimut
geodetický bod
geodetický referenční systém
geodetický souřadnicový referenční systém
geodetický souřadnicový systém, elipsoidický souřadnicový systém
geodetický systém
geodézie
geodynamická družice
geodynamické bodové pole (GBP)
geodynamika
geografická báze dat
geografická busola
geografická data, geodata, geoprostorová data
geografická informace, geoinformace, geoprostorová informace
geografická informační služba
geografická informační věda, geoinformační věda
geografická kartografie
geografická mapa
geografické jméno, zeměpisné jméno, geonymum
geografické názvosloví
geografický atlas, zeměpisný atlas
geografický identifikátor
geografický informační systém (GIS)
geografický rejstřík
geografický vzhled
geografický značkovací jazyk (GML), značkovací jazyk geografie
geografie
geoid
geoinformatik
geoinformatika
geokód
geologická mapa
geomagnetická mapa
geomatik
geomatika
geometrická generalizace
geometrická konzistence
geometrická mapová značka
geometrická metoda měření
geometrická nivelace
geometrická oprava, geometrická korekce
geometrická značka; geometrické mapová značka
geometrické primitivum
geometrické prvky
geometrické určení katastrálního území
geometrické určení nemovitosti
geometricky nejvhodnější zobrazení
geometrický plán
geometrický průměr
geometrický prvek
geomorfologická mapa, mapa tvarů reliéfu
geomorfologie
Geonames
geoportál
geopotenciál
georeferencování, vyjádření prostorových referencí
geostacionární družice
geosynchronní dráha
geosystém
geovizualizace
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována