czgeomorfologická mapa, mapa tvarů reliéfu
engeomorphologic map
frcarte f géomorphologique
gegeomorphologische Karte e, Gelände(formen)karte e
ruгеоморфологическая карта
skgeomorfologická mapa, mapa tvarov reliéfu
cz

geomorfologická mapa, mapa tvarů reliéfu

tematická mapa, zobrazující formy zemského reliéfu podle jejich vzniku a vývoje

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována