czgeocentrické souřadnice
engeocentric coordinates
frcoordonnées fpl géocentrique
gegeozentrische Koordinaten epl
ruгеоцентрические координаты
skgeocentrické súradnice
cz

geocentrické souřadnice

kartézské či křivočaré souřadnice v 3D souřadnicovém systému s počátkem v těžišti Země

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována