czgeoid
engeoid
frgéoïde m
geGeoid s
ruгеоид
skgeoid
cz

geoid

ekvipotenciální plocha zemského tíhového pole odpovídající střední hladině hypotetického zemského oceánu, referenční plocha v systému ortometrických výšek

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována