czgeodetický souřadnicový systém, elipsoidický souřadnicový systém
engeodetic coordinate system, ellipsoidal coordinate system
frsystème m des coordonnées géodésiques
gegeodätisches Koordinatensystem s, Ellipsoid-Koordinatensystem s
ruсистема геодезических координат
skgeodetický súradnicový systém
cz

geodetický souřadnicový systém, elipsoidický souřadnicový systém

souřadnicový systém, v němž je poloha definována geodetickou šířkou, geodetickou délkou a (v trojrozměrném případě) elipsoidickou výškou; např. Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84) nebo Evropský terestrický referenční systém (ETRS)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována