czgeometricky nejvhodnější zobrazení
enminimum distorsion projection
frprojection f d´altération minimale
gegeometrisch vorteilhafteste Abbildung e
ruкартографическое изображение в проекции с минимальными искажениями
skgeometricky najvhodnejšie zobrazenie
cz

geometricky nejvhodnější zobrazení

kartografické zobrazení, u něhož jsou kartografická zkreslení délek, úhlů a ploch (geometricky) redukována na minimum

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována