czgeometrický průměr
engeometrical mean, geometric mean (US)
frmoyenne f géométrique
gegeometrisches Mittel s
ru
skgeometrický priemer
cz

geometrický průměr

geometrický průměr je definován jako n-tá odmocnina součinu všech prvků (hodnot), kde n je počet prvků
overline{x_g}=root{n}{x_i . cdots . x_n}

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování – Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována