czgeometrická značka; geometrické mapová značka
engeometric (map) symbol
frsymbole m de forme géométrique
gegeometrisches Kartenzeichen s
ruгеометрический (условный) симбол карты
skgeometrický znak (mapy); geometrická značka (mapy)
cz

geometrická značka; geometrické mapová značka

figurální znak (značka) na mapě ve tvaru geometrického obrazce (např. kruhu, čtverce, trojúhelníku apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována