czgeodetický bod
ensurvey control point
frpoint m géodésique
gegeodätischer Punkt r
ruгеодезический пункт
skgeodetický bod
cz

geodetický bod

trvale stabilizovaný, popř. i trvale signalizovaný bod, pro nějž jsou určeny ve stanovených geodetických referenčních systémech souřadnice, nadmořská výška, tíhový údaj (nebo jen některý z těchto údajů) se stanovenou přesností a s příslušnou dokumentací

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0415 Geodetické body
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována