czgeodet
engeodesist, geodetic surveyor (US)
frgéodésien m
geGeodät r
ruгеодезист
skgeodet
cz

geodet

odborník zabývající se sběrem, zpracováním a interpretací prostorových dat o Zemi, jejím povrchu a objektech na ní, pomocí geodetických a geofyzikálních metod, přičemž je ve fyzickém nebo optickém kontaktu s předměty měření („in natura“).

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována