czgeometrické určení nemovitosti
engeometrical determination of real estate, geometric determination of real estate (US)
frdétermination f géométrique de bien-fonds
gegeometrische Bestimmung e der Liegenschaft
ru
skgeometrické určenie nehnuteľnosti
cz

geometrické určení nemovitosti

určení tvaru a rozměru nemovitosti vymezené jejími hranicemi v zobrazovací rovině

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována