czgeometrická metoda měření
engeometric method of measurement
frméthode f de mesure géométrique
gegeometrisches Messverfahren s
ruгеометрический метод измерения
skgeometrická meracia metóda
cz

geometrická metoda měření

měřická metoda, která využívá geometrického principu
POZNÁMKA - mezi geometrické metody měření patří např. měření délek pásmem nebo měření úhlů teodolitem

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována