czgeodetické základy
engeodetic bases, geodetic control
frréseau m géodésique de base
gegeodätische Grundlagen epl
ruгеодезическое съёмочное обоснование
skgeodetické základy
cz

geodetické základy

soubor zařízení, technických parametrů geodetických referenčních systémů, katalogových dat a matematických vztahů a konstant, které slouží k jednoznačné prostorové a časové lokalizaci prostorových informací v závazných geodetických referenčních systémech, kde soubor zařízení tvoří základní bodová pole a státní síť permanentních stanic pro přesné určování polohy

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Sněmovní tisk 1029/0, část č. 1/4 Novela z. o zeměměřictví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována