Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
termíny oboru globální navigační družicový systém (167)
A
aktivní anténa
almanach
almanach družic GPS
ambiguita, neurčitost, nejednoznačnost
antispoofing
aparatura GNSS
asistovaný GPS
asociace NMEA
atomové hodiny
automatická lokalizace vozidel
autonomní určování polohy
autorizovaná služba
B
blok družic GPS - NAVSTAR
blok efemeridových zpráv
C
C/A-kód, hrubý/dostupný kód
celková chyba měření
Compass, Beidou
Č
čas do prvního určení polohy
čas GLONASS
čas GNSS
čas GPS, systémový čas GPS
čas v týdnu
časové dělení
čip
D
datum epochy
diferenční GPS
diferenční korekce
diferenční měření
dobrý technický stav družice
Dopplerův posun
dostupnost
dvojfrekvenční přijímač
dvojitá diference
dynamické měření (GNSS)
E
efemeridy
epocha
F
fáze nosné vlny
fázové centrum
fázové měření
fázový skok
formát RINEX
G
Galileo
geosynchronní dráha
globální navigační družicový systém (GNSS)
globální polohový systém, globální systém určování polohy
GLONASS
Ch
chyba efemerid
chyba kosmického a řídicího segmentu
chyba přijímače
chyba z vícecestného šíření
I
integrita signálů GNSS
interval zhoršené přesnosti
ionosféra
ionosférická refrakce
ionosférické zpoždění
J
jednoduchá diference
jednofrekvenční přijímač GNSS
K
kanál
kanál standardní přesnosti
kanál vysoké přesnosti
kinematické měření
klamání, spoofing
kmitočtové dělení
kód
kódové dělení
kódové měření
kódové měření s podporou fázových měření
kombinace narrow-lane
kombinace wide-lane
komerční služba
komise RTCM
kompatibilita
konstelace družic
kontinuálně pracující referenční stanice
kontinuita
kosmický segment
L
L1
L2
L5
lokální rozšiřující systém, systém LAAS
M
M-kód
maska, elevační maska
měření Stop-and-Go
Mezinárodní komise pro globální navigační družicové systémy
Mezinárodní služby GNSS
mobilní přijímač
monitorování integrity
N
následné zpracování
navigační signál standardní přesnosti
navigační signál vysoké přesnosti
navigační zpráva
navigační zpráva GPS
nosná frekvence
nosnou vlnou zpřesněné měření přijímačem GNSS
O
odhadnutá chyba určení polohy
odchylka hodin
odchylka hodin přijímače
otevřená služba
P
P-kód
parametr geometrické přesnosti (GDOP)
parametr horizontální přesnosti (HDOP)
parametr přesnosti (DOP)
parametr přesnosti času (TDOP)
parametr přesnosti polohy (PDOP)
parametr přesnosti relativní polohy (RDOP)
parametr vertikální přesnosti (VDOP)
permanentní stanice pro přesné určování polohy
plný operační stav
počáteční operační stav
pokrytí signálem
posun hodin
pozemní rozšiřující systém
pozemní stanice pro komunikaci s družicemi, pozemní anténa
pravděpodobná kruhová chyba
průměrování
přesná polohová služba, služba přesného určování polohy
přetočení čísla týdne GPS
pseudodružice
pseudonáhodný signál, pseudonáhodný šum
pseudostatické měření
pseudovzdálenost
R
rámec
referenční stanice
relativní určování polohy
režim určování dvojrozměrné polohy
režim určování třírozměrné polohy
rozsáhlý rozšiřující systém, systém WAAS
rozsáhlý systém DGPS
RTK měření
rychlé statické měření, rychlé řešení ambiguit
rychlost přenosu čipů
Ř
řešení ambiguit za pochodu
řídicí segment
S
sférická pravděpodobná chyba
Síť permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS)
sklon oběžné dráhy
služba kritická z hlediska bezpečnosti
služba pátrání a záchrana
služba se zárukou bezpečnosti
služby sítě CZEPOS
standardní polohová služba, služba standardního určování polohy
statické měření
studený start
systém EGNOS
systém NAVSTAR GPS
Š
špatný technický stav družice
T
technický stav družice
technologie GNSS
teplý start
trojitá diference
troposféra
troposférická refrakce
troposférické zpoždění
týden GPS, číslo týdne
U
určení polohy a času bez znalosti jejich počátečního odhadu
uživatelský segment
V
veřejná regulovaná služba
veřejně regulovaná služba
vícecestné šíření
virtuální referenční stanice
výběrová dostupnost pro uživalete GPS, selektivní dostupnost
vyhledávací a záchranná služba
Y
Y-kód
Z
základní frekvence
základní služba
zdánlivá vzdálenost
zpráva NANU
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována