czgeoinformatik
engeoinformatician
frgéoinformaticien m
geGeoinformatiker r
ru
skgeoinformatik
cz

geoinformatik

odborník, který se zabývá sběrem převážně tematických geografických dat (geodat), vytvářením, vedením a aplikacemi geografických informačních systémů (GIS), prostorovou analýzou a syntézou geodat a budováním geoinformační infrastruktury

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována