czGenerální konference pro váhy a míry
enGeneral Conference on Weights and Measures
frConférence f générale des poids et mesures
geGeneralkonferenz e für Maß und Gewicht
ru
skGenerálna konferencia pre váhy a miery
cz

Generální konference pro váhy a míry

pravidelná celosvětová konference zabývající se udržováním mezinárodní soustavy jednotek SI podle Metrické konvence; poprvé se konala v roce 1889

Obory:

metrologie

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována