czgeodetická kartografie
engeodetic cartography
frcartographie f géodésique
gegeodätische Kartografie e
ruгеодезическая картография
skgeodetická kartografia
cz

geodetická kartografie

část kartografie zabývající se metodami vyhotovování map velkých a středních měřítek; jde o termín blízký pojmům mapování (ve velkých měřítkách) a topografická kartografie; používá se někdy pro rozlišení specializace vysokoškolského studia kartografie

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována