czGeonames
enGeonames - database of geographical names in the Czech Republic
frGeonames - base f de données de noms géographiques
geGeonames - Datenbank der geografischen Namen in der Tschechischen Republik
ruGeonames - база данных географических названий в Чешской Республике
skGeonames - báza dát geografických názvov v Českej republike
cz

Geonames

databáze geografických jmen České republiky vedená v bezešvé podobě pro celé území státu v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována