czgeneralizační operátor
engeneralization operator
fropérateur m de généralisation cartographique
geGeneralisierungsoperator r
ruгенерализационный оператор
skgeneralizačný operátor
cz

generalizační operátor

programový nástroj počítačové realizace kartografické generalizace, kdy parametr operátoru určuje míru generalizace vstupní informace ; jeho stanovení je založeno buď na objektivní analýze informací zobrazeného jevu nebo na kvalifikovaném výroku experta

POZNÁMKA - například zjednodušení linie, sloučení sousedních areálů, náhrada malého areálu značkou

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována