czgeometrické určení katastrálního území
engeometrical determination of cadastre unit, geometric determination of cadastre unit (US)
frdétermination f géométrique de territoire cadastral
gegeometrische Bestimmung e des Katastralgebietes
ru
skgeometrické určenie katastrálneho územia
cz

geometrické určení katastrálního území

určení tvaru a rozměru katastrálního území vymezeného jeho hranicemi v zobrazovací rovině

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována