czgeovizualizace
engeovisualization
frgéovisualisation f
geGeovisualisierung e
ruгеовизуализация (графическое воспроизведение, отображение)
skgeovizualizácia
cz

geovizualizace

plánování a generování znázornění digitálních geografických dat realizované podle daných pravidel nebo algoritmů prostředky počítačové grafiky na displeji

POZNÁMKA - geovizualizace zahrnuje následující operace: změnu měřítka (scalling, zooming), zmenšení (reducing, zoom in), zvětšení (enlarging, zoom out), přetáčení (scrolling), panorámování (panning), prohlížení (browsing), zobrazení (display), vyjetí obrazu (fade-in), sjetí obrazu (fade-out), překrytí (superposition), náhradu (substitution), superponování (superimposition), inverzi (inversion), vyjmutí (extraction), vyplnění (filling), vybarvení (fill), křížové šrafování (crosshatching), vykreslení (rendering), drátěný model (wireframe), objemové modelování (solid modelling), stínování (shading)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována