czgeosynchronní dráha
enGeosynchronous orbit
fr
gegeosynchrone Umlaufbahn e
ru
skgeosynchrónna dráha
cz

geosynchronní dráha

typ geocentrické oběžné dráhy, jejíž doba oběhu je stejná, jako doba otočení Země kolem své osy. Objekt na této dráze vrací na jedno místo na obloze vždy ve stejný čas každý den. Družice nad zemským povrchem opisuje zdánlivou dráhu ve tvaru osmičky symetricky umístěné napříč rovníkem

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována