czgeodetická astronomie
engeodetic astronomy
frastronomie f géodésique
gegeodätische Astronomie e
ruастрономогеодезия
skgeodetická astronómia
cz

geodetická astronomie

vědní obor zabývající se určováním zeměpisných souřadnic a azimutů na zemském povrchu pro geodetické účely na základě pozorování přirozených kosmických objektů

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována