czgeometrická nivelace
engeometrical levelling, geometric levelling (US)
frnivellement m direct - nivellement m géométrique
gegeometrisches Nivellement s
ruгеометрическое нивелирование
skgeometrická nivelácia
cz

geometrická nivelace

metoda měření výškových rozdílů nivelačním přístrojem; záměrná přímka je urovnána do vodorovné roviny

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována