czgeodetická čára
engeodetic line
frligne f géodésique
gegeodätische Linie e
ruгеодезическая линия
skgeodetická čiara
cz

geodetická čára

nejkratší spojnice dvou bodů na dané ploše

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována