czgeodetický souřadnicový referenční systém
engeodetic coordinate reference system
frsystéme m de coordenées géodétiques de référence
gegeodätisches Koordinatenreferenzsystem s
ru
skgeodetický súradnicový referenčný systém
cz

geodetický souřadnicový referenční systém

dvoj- nebo trojrozměrný souřadnicový referenční systém založený na geodetickém referenčním rámci a mající buď trojrozměrný Karteziánský, nebo elipsoidický, nebo sférický souřadnicový systém

Poznámka: souřadnicový referenční systém, založený na geodetickém referenčním rámci a mající elipsoidický souřadnicový systém, se nazývá geografický

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ISO 19111:2019/DAM 2:2022(E)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována