czgeodetická dokumentace
engeodetic documentation, survey documentation
frdocumentation f géodésique
gePunktkartei e
ruгеодезическая документация
skgeodetická dokumentácia
cz

geodetická dokumentace

soubor dokladů o měřených hodnotách, výpočtech a výsledcích geodetických prací na daném území

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována