Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
termíny oboru přístroje a pomůcky (276)
A
alhidáda
analaktický dalekohled, dalekohled s vnitřním zaostřováním
analogový měřicí přístroj
analogový vyhodnocovací přístroj
analytický vyhodnocovací přístroj
aneroid
archový ofsetový stroj, archová ofsetka
archový samonakladač
archový vykladač
astrokompas
astroláb
astronomický dalekohled, Keplerův dalekohled
autokolimátor, autokolimační dalekohled
automatický kreslicí stůl, automatický koordinátograf
autoredukční tachymetr
B
barevnice
barevník
barometr
bimetalická deska
busola
busolní teodolit, teodolitová busola
C
cirkumzenitál
Č
číselníkový úchylkoměr
číslicový měřicí přístroj, digitální měřicí přístroj
číslování stupnice
D
dalekohled
dálkoměr
dálkoměr bez odražeče
dálkoměrný klín
délkoměr
denzitometr
digitální dálkoměr, číslicový dálkoměr
digitální kamera, digitální komora
digitální letecká kamera
digitální nivelační přístroj
digitální teodolit, elektronický teodolit
digitální tiskový stroj
digitizér, tablet
dostřeďovací tyč, provažovací tyč
drátovka, drátošička
družice LANDSAT
držák předlohy
dvojitá (stereometrická) komora
dvojitý pentagon
dvoustopé rydlo, vícestopé rydlo
dvoustopé rýsovací pero
dvoustopé volnoosé rýsovací pero, dvoustopé volnoosé kreslicí pero, dvoustopá volnooska
E
elektronický dálkoměr
elektronický tachymetr
elevační šroub
expozimetr
F
formát tiskového stroje
fotografický reprodukční přístroj, fotoreprodukční přístroj
fotogrammetrický skener
fotosázecí přístroj
fotosázecí stroj
fototeodolit
G
geografická busola
graduování měřicího přístroje
gravimetr
gyrokompas
gyroskop
gyroteodolit
H
hranolový astroláb
Ch
chytač
I
indikační měřicí přístroj
integrační měřicí přístroj
invarová nivelační lať
invarové pásmo
invarový drát
J
jednoosý teodolit
jmenovitý rozsah stupnice, nominální rozsah stupnice
K
kapsový skládací stroj
klopná osa dalekohledu
knihařský lis
kódová nivelační lať
kódová nivelační lať; nivelační lať s čárovým kódem
kódový teodolit
kolimátor
kombinovaný skládací stroj
kompas
kompenzátor
koordinátograf
kopírovací rám, pneumatický kopírovací rám
krabicová libela
kreslicí hlava
kreslicí pero
kreslicí zařízení, plotter, plotr
kružítko
křivítko
křivkoměr
kurzor
L
laser
laser tracker
laserový družicový dálkoměr
laserový teodolit
libela
lícovací děrovač
lícovací lišta
Lidar
limbus
linková síť
litografický kámen
M
maloformátový ofsetový stroj
médium, nosič dat
mechanická šablona
měřicí klínek
měřicí lupa
měřicí přístroj, dříve měřický přístroj
měřicí zařízení
měřická kamera
měřická lať
měřické pásmo
měřický stůl
měřidlo
mikrodenzitometr
mikrofilmová kamera
mikrofišová kamera
mikrometr
mikrometrický šroub
mikroskopový teodolit
minutový teodolit
mobilní laserový skener
mobilní mapovací systém
monokomparátor
mřížková kamera
myš
N
nábojově vázaný prvek, CCD senzor, CCD prvek, CCD obrazový senzor
nakladač
napínací tyč
nastavovací odpichovátko
nátisková forma
nátiskový lis
neměřická kamera
neosobní mikrometr
nitkový kříž, záměrný kříž
nitkový planimetr, proužkový planimetr
nitkový tachymetr
niťovka, niťošička
nivelační hřeb, přestavový hřeb
nivelační lať
nivelační přístroj
normální kamera
notebook, laptop
nožový skládací stroj
nulátko
O
objektiv
odrazný hranol
odstředivka
ofsetová (tisková) forma
ofsetová deska, ofsetová tisková deska
ofsetový stroj
okulár
okulárový mikrometr
olovnice
optická osa dalekohledu
optický centrovač, optický dostřeďovač, optický provažovač, optická olovnice
optický hranol
optický pantograf
osa alhidády
osa libely
P
paleta
pantograf
pantografická fréza
paralaktická lať
pasážník
pásové kovové pravítko
pentagon
pikýrovací jehla, pikýrka
planimetr
polární planimetr
popisovací šablona
posuvné měřítko, posuvka
pozemní laserový skener; terestrický laserový skener; statický laserový skener
pracovní stanice, grafické pracoviště
prosvětlovací stůl
předzcitlivěná tisková deska
překreslovač
přenosový válec, ofsetový válec
přesný fotogrammetrický skener
přestavová podložka, nivelační podložka
příčné měřítko, transverzální měřítko
příměrné pravítko
R
rádiový dálkoměr
redukční kružítko
redukční lupa
redukční pravítko
registrační měřicí přístroj
registrační tachymetr
registrační teodolit
registrační zařízení
reiterační teodolit, teodolit s kruhem na posun
rektifikace přístroje
repetiční teodolit
rozlišitelnost indikačního měřidla
rycí hlava
rycí hrot
rycí jehla
rycí pantograf
rycí prstenec
rycí přístrojky
rycí trojnožka
rydlo
rýsovací pero
Ř
řezací stroj, řezačka
S
server
siloměr
skener
skládací stroj
sklonoměr, svahoměr
snášecí stroj, snášečka
součtové kružítko
stativ
stativová podložka
stavěcí šroub
stereokomparátor
stereoskop
stolní počítač
stolová busola
stolový tachymetr, eklimetr
stříkací pistole
světelná hlava
světelné pero
světelný dálkoměr, elektrooptický dálkoměr
světlotisková forma
svislý kruh, vertikální kruh
Š
širokoúhlá kamera
šroubový mikrometr
T
tachymetr
tachymetrická lať
tečkovač
technické prostředky, technické vybavení, hardware
teodolit
teodolit s automatickým urovnáváním indexu
termovakuový tvarovací přístroj
tisková deska
tiskový válec
tlakový válec
totální stanice, univerzální elektronický tachymetr
trimetalická (tisková) deska
trojnožka, dostřeďovací podložka, centrační podložka
trojpodstavcová souprava, třípodstavcová souprava
trubicová libela
trubičkové technické pero, trubičkové pero
třída přesnosti měřicích přístrojů
třínožový řezací stroj
tyčový signál
U
úhelník
úhloměr
univerzální teodolit
ustanovka
úzkoúhlá kamera
V
vernier
vernierový mikroskop
vernierový teodolit
vírník
vláknová optika, světlovodná optika
vlhčící souprava
vodorovný kruh, horizontální kruh
vodováha
volnoosé rýsovací pero, volnoosé pero, volnooska
volnoosý rycí přístrojek
vteřinový teodolit
výtyčka
vytyčovací hranol
vytyčovací zrcátko
vyvolávací přístroj
Z
záměrné pravítko
závěsný pantograf
závěsný teodolit
zenitteleskop, zenitový teleskop
zobrazovací pravítko
zobrazovací trojúhelníky
zobrazovač, displej
zrcadlový astroláb, cirkumzenitál
zvlášť širokoúhlá kamera
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována