czofsetová (tisková) forma
enoffset printing plate
frforme f offset (d'impression)
geOffsetdruckplatte e
ruофсетная печатная форма
skofsetová tlačová forma
cz

ofsetová (tisková) forma

ofsetová deska s nakopírovaným tiskovým obrazem, upnutá v ofsetovém tiskovém stroji

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována