czstereokomparátor
enstereocomparator
frstéréocomparateur m
geStereokomparator r
ruстереофотокомпаратор
skstereokomparátor
cz

stereokomparátor

analogový mechanicko-optický stereoskopický přístroj pro měření snímkových souřadnic a paralax

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována