czchytač
engripper
frpince f
geGreifer r
ruзахвата
skchytač
cz

chytač

mechanické zařízení u archového ofsetového stroje, které uchopí arch papíru a zajišťuje při tisku jeho průchod mezi tlakovým a přenosovým (ofsetovým) válcem ve správné poloze

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována