czdigitální letecká kamera
endigital aerial camera
frchambre f numérique de prise de vue aérienne
gedigitale Luftbildkamera e
ruдигитальная аерофотограмметрическая камера
skdigitálna letecká kamera
cz

digitální letecká kamera

zařízení na palubě letounu používající k záznamu obrazu elektronický senzor (CCD, CMOS) namísto fotografického filmu; využívá buď princip skenování zemského povrchu nebo skládání výsledného obrazu z menších částí, pořízených na principu středového promítání

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována