czsklonoměr, svahoměr
enclinometer
frclinomètre m
geNeigungsmesser r
ruинклинометр
sksklonomer
cz

sklonoměr, svahoměr

přístroj k měření sklonu terénních ploch vzhledem k základní horizontální rovině; skládá se ze zaměřovacího zařízení a úhloměrné stupnice, na které se sklon přečte po urovnání přístroje podle libely nebo olovnice

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována