cznulátko
endrop-bow compasses pl, pump-bow compasses pl
frcompas-balustre m
geNullenzirkel r
ruкронциркуль
skkrúžkovač
cz

nulátko

kružítko pro kresbu kružnic o velmi malém poloměru

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována