czsiloměr
entape tenzioner
frtensiomètre m, tendeur m
geKraftaufnehmer r, Dynamometer s
ru
sksilomer
cz

siloměr

pomůcka používaná pro zajištění nezbytné napínací síly při měření délek pásmem

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována