czčíselníkový úchylkoměr
endial gauge
frmicromètre m
geMessuhr e
ruизмерительная головка
skčíselníkový úchyl'komer
cz

číselníkový úchylkoměr

měřicí zařízení pro zjišťování vzdálenosti převádějící lineární posun kontaktního bodu měřidla na úhlový posun ukazatele na kruhové stupnici

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována