czarchový ofsetový stroj, archová ofsetka
ensheet-fed offset printing press
frpresse f offset à feuilles
geBogen-Offsetdruckmaschine e
ruофсетная листовая машина
skhárková ofsetka
cz

archový ofsetový stroj, archová ofsetka

rotační rychloběžný stroj pro ofsetový tisk vybavený samonakladačem a vykladačem archů; podle počtu současně tištěných barev při jednom průchodu archu papíru strojem se dělí na stroje jednobarvové (jednobarevky), dvoubarvové (dvoubarevky) a čtyřbarvové (čtyřbarevky); konstruují se i stroje pětibarvové (pětibarevky), které umožňují tisk čtyř barev na lícovou a jedné barvy na rubovou stranu papíru při jediném průchodu archu strojem

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0118 Polygrafické názvosloví. Tisk
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována