cztermovakuový tvarovací přístroj
envacuum forming machine
frmachine f à former sous vide, machine f à former dans le vide
geVakuumformmaschine e
ruаппарат для вакуумного формования
skvákuový tvarovací prístroj
cz

termovakuový tvarovací přístroj

mechanické zařízení, které slouží pro termovakuové tvarování reliéfních map, tyflografických map nebo glóbů z jejich otisků na plochých plastových (zpravidla PVC) fóliích; k lisování za tepla se používá trojrozměrná matrice (reliéfní model terénu, u glóbů polokoule), která je provrtána otvory, jimiž se odsaje mezi teplem změkčenou fólií a matricí vzduch; po prudkém ochlazení si plastová fólie uchová tvar, který při lisování vznikl

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována