czvláknová optika, světlovodná optika
enfiber optics
froptique f des fibres
geFaseroptik e
ruволоконная оптика
skvláknová optika
cz

vláknová optika, světlovodná optika

skleněné, křemenné nebo syntetické vlákno pro přenos světelného záření, např. do geodetických přístrojů (teodolitů, nivelačních přístrojů, provažovačů) pro vytyčení světelné záměry pomocí speciálního okuláru; lze ji též používat pro měření posunů, průhybu konstrukcí aj.

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována