cztřída přesnosti měřicích přístrojů
enaccuracy class of measuring instruments
frclasse f d’exactitude des instruments de mesure, classe de précision des instruments de mesure
geGenauigkeitsklasse e eines Messgerätes
ruкласс точности средств измерений
sktrieda presnosti
cz

třída přesnosti měřicích přístrojů

označení pro skupinu měřicích přístrojů, které splňují metrologické požadavky zaměřené na udržení předepsané přesnosti

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována