czmechanická šablona
enmechanical templet
frgabarit m mécanique
gemechanische Schablone e
ru
skmechanická šablóna
cz

mechanická šablona

pomůcka, která slouží k vedení hrotu rycího (ryteckého) pantografu při rytí značek nebo popisu do rycí vrstvy

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována