czrycí pantograf
enengraving pantograph, punch cutting machine
frpantographe m à graver
geGravierpantograph r
ruгравировальный пантограф
skrycí pantograf
cz

rycí pantograf

mechanický přístroj, sloužící k vyrývání mapových značek nebo popisu podle šablony do rycí vrstvy

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována