czelektronický tachymetr
entacheometer with electronic distance meter
frtachéomètre m électronique
geelektronisches Tachymeter s
ruэлектронный тахеометр
skelektronický tachymeter
cz

elektronický tachymetr

teodolit vybavený elektronickým dálkoměrem

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována