czobjektiv
enobjective, object-lens
frobjectif m
geObjektiv s
ruобъектив
skobjektív
cz

objektiv

spojná soustava čoček, obvykle ve společné objímce, k vytvoření reálného obrazu předmětu

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována