czneosobní mikrometr
enimpersonal micrometer
frmicromètre m impersonnel
geunpersöhnlicher Mikrometer r
ruбезличный микрометр
skneosobný mikrometer
cz

neosobní mikrometr

pohyblivé odečítací zařízení v dalekohledech astronomických přístrojů, sloužící k udržení krátkodobé koincidence vlákna s obrazem procházející hvězdy u pasážníku, nebo dvou obrazů téže hvězdy u cirkumzenitálu. Průchody koincidujících obrazů určitými polohami se registrují pomocí elektrických kontaktů a tím se odstraňují osobní chyby pozorovatele

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována