cztotální stanice, univerzální elektronický tachymetr
entotal station
frtachéomètre m électronique
geTotalstation e, elektronischer Universaltheodolit r
ruуниверсальный электронный теодолит
skuniverzálna meracia stanica. totálna stanica
cz

totální stanice, univerzální elektronický tachymetr

geodetický přístroj umožňující současné měření vodorovných směrů, zenitových úhlů a šikmých délek z těchto veličin dokáží přístroje dopočítat další údaje např. vodorovnou délku, převýšení, pravoúhlé souřadnice případně řešit přímo základní geodetické úlohy (protínání, volné stanovisko, vytyčovaní včetně výpočtu vytyčovacích prvků); naměřené (dopočtené) hodnoty se zobrazují v různých podobách v digitální formě a jsou registrovány; do přístroje je možné zadat přístrojové konstanty resp. opravy z nich (konstanty kompenzátoru, součtovou konstantu hranolu) dále je možné zapnout matematické redukce (z kartografického zobrazeni, vlivu zakřivení země, atd.), v neposlední řadě umožňují vložit atmosférické podmínky při měření (teplotu, tlak) a výšku přístroje; nastavit různé úhlové a délkové jednotky, směr číslování vodorovného kruhu, a další hodnoty podle typu přístroje

POZNÁMKA - Pokud je součástí přístroje i aparatura GNSS, pozemní laserový skener, digitální kamera a automatické navádění optického systému na zaměřované body, označuje se takový přístroj jako multistanice

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována