czvírník
engyrocopter
frgyrocoptère  m
geTragschrauber r
ruгирокоптер
skgyrokoptéra
cz

vírník

letadlo těžší než vzduch, opatřené rotujícími nosnými plochami (rotorem), které se
otáčejí působením aerodynamických sil vytvořených pohybem vírníku pomocí motorem
poháněné tlačné nebo tažné vrtule

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována