czkřivítko
enFrench curves pl
frpistolet m
geKurvenlineal s
ruлекало (переменного радиуса)
skkrividlo
cz

křivítko

dřevěná, kovová nebo umělohmotná kreslicí pomůcka se zakřivenými prvky s proměnnými hodnotami, sloužící pro kresbu křivých čar

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována