czměřická kamera
ensurvey camera, metric camera
frchambre f métrique
geMesskamera e
ruсъемочная фотограмметрическая камера
skmeračská kamera
cz

měřická kamera

fotogrammetrická kamera určená pro fotogrammetrii se známými a stálými prvky vnitřní orientace

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována