czpodrobné polohové bodové pole (PPBP)
enminor horizontal geodetic control
fr
geDetaillierte Lagefestpunktfeld s
ru
skpodrobné polohové bodové pole
cz

podrobné polohové bodové pole (PPBP)

soubor bodů polohového bodového pole, jimiž se základní polohové bodové pole doplní na hustotu potřebnou pro podrobná polohová měření nebo vytyčování

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále